Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Steven Thys 
Algemeen directeur
+32 484 15 14 10
 
  Steven Thys
 • Eindverantwoordelijke  voor volgende strategische doelstellingen binnen ons beleidsplan 2017-2020
  Eindverantwoordelijke planning en monitoring
  • Peddelsporten wettelijk en infrastructureel mogelijk maken
  • Meer sportbegeleiders beter opleiden
  • Financiële autonomie
  • Goed bestuur
 • Eindverantwoordelijke financieel beleid
 • Directeur Sportkader Opleiding denkcel “kano & kajak” VTS (Vlaamse Trainersschool)
 • Contactpersoon voor TC Lijn, Rivier, Marathon, Slalom
 • Contactpersoon verhuur materiaal en clubafrekeningen
 • Contactpersoon externe relaties en pers
 • Projectleider infrastructuurprojecten

Joanna Francois
Medewerkster sportbeleid
+32 476 20 13 39

 

Joanna

 • Eindverantwoordelijke voor volgende strategische doelstellingen binnen ons beleidsplan 2017-2020
  • Levenslang peddelen/breed sportaanbod van van A tot Z
  • Peddelsporten op de kaart
  • Wij zijn VKKF
  • Beleidsfocus jeugd
 • Contactpersoon voor TC Rafting, Freestyle, Kajakpolo, Toervaren
 • Aanspreekpersoon integriteit (seksueel grensoverschrijdend gedrag, ethiek ...)
 • Aanspreekpersoon G-sport
 • Eindverantwoordelijke en contactpersoon voor clubwerking, verzekering en ledenadministratie

Marleen Kuppens
Medewerkster boekhouding
 

Marleen Cuppens

 • Verantwoordelijke voor boekhouding en afrekeningen
 •  Eindverantwoordelijke voor personeelsadministratie en logistiek 

 

   


Team topsport lijn 

 

Bob Maesen
Technisch directeur topsport
+32 486 71 79 36

Bob
 • Technisch directeur topsport
 • Program driver van het prestatieprogramma van Artuur Peters
 • assistent coach van het prestatieprogramma vanContactpersoon voor alle topsport-lijn-materie
  • Jonathan Delombaerde
  • Lize Broekx en Hermien Peters

Carlos Prendes
Topsporttrainer
+32 485 80 44 87

Carlos Prendes

 •  Program driver van het prestatieprogramma vanassistent coach van het prestatieprogramma van Artuur Peters
  • Jontahan Delombaerde
  • Lize Broekx en Hermien Peters
 • Program driver van het ontwikkelingsprogramma (opkomende talenten en beloftevolle jongeren)
Oksana Okunkova
Jeugdtrainer topsport
Regiocoach
+32 497 32 28 70

oksana

 • Regiocoach van het ontwikkelingsprogramma (opkomende talenten en beloftevolle jongeren)
 • Clubs ondersteunen in de uitwerking van een goede topsportstructuur in nauw overleg met onze topsportcoördinator en toptrainer
 • Sporttechnische ondersteuning clubtrainers.
 Dávid Pélyi
Jeugdtrainer topsport
Regiocoach
+32 472 60 84 40 
 David
 • Regiocoach van het ontwikkelingsprogramma (opkomende talenten en beloftevolle jongeren)
 • Clubs ondersteunen in de uitwerking van een goede topsportstructuur in nauw overleg met onze topsportcoördinator en toptrainer
 • Sporttechnische ondersteuning clubtrainers.

Clercxhoevestraat 2 B, 3910 Neerpelt
Tel en fax: 011/642835
IBAN: BE79 2350 2917 0033
BIC: GEBA BE BB
VKKF medewerkers zijn vaak onderweg in overleg met sport Vlaanderen, waterbeheerders, clubs, vrijwilligers. Daarom vragen wij je al je vragen zoveel mogelijk via email te stellen op .
 
Ook voor  algemene administratieve aangelegenheden in het kader van:
   • ­Ledenadministratie
   • ­Verzekeringen
   • ­Aankopen van rivierstickers en brevettenboekjes
   • Nieuwsbrief leden&clubbestuur en ons ledenblad "Kano & Kajak"
 

Program driver: CP

                Competenties:

·         Bachelor diploma of hoger.

·         Trainer B kajak of het engagement aangaan om het trainer B opleidingsniveau in kajak te behalen met betrekking tot de sportkaderopleidingen.

·         Gezaghebbend op het gebied van kajak technische expertise.

·         Communicatieve kwaliteiten bezitten waaronder het vermogen om mensen mee te krijgen in het behalen van een productieve prestatiecultuur.

·         Teamplayer

·         Resultaatsgerichte oriëntatie

·         Coachervaring

·         Vermijdt elke vorm van belangenvermenging (oefent geen bestuursfunctie uit en is geen trainer in een club, verkoopt geen kajakmateriaal aan atleten, ...)

                                                                                     

                Bevoegdheden:

·         Sturen, coördineren en waken over de uitvoering van het prestatieprogramma

·         Opmaken van het gedetailleerd jaarprogramma met vermelding van doelcompetitities, trainingskampen rekening houdend met de individuele werkpunten en dit in samenspraak met de coach.

·         Aanspreekpunt voor de verschillende beleidsinstanties voor het prestatieprogramma

·         Verantwoordelijke voor het Be-gold dossier.

·         Vertegenwoordigen van het prestatieprogramma op de topsportcommissie