Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Ethisch sporten is het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke integriteit, fair play en sociale integriteit. In beleidsperiode 2017-2020 zal de Vlaamse Kano & Kajak Federatie vijf thema's uitwerken in functie van het Gezond en Ethisch decreet. 

Goed bestuur
Het ethisch sportklimaat wordt uitgesproken in de missie en visie van VKKF: “De Vlaamse Kano & Kajak Federatie wil meer mensen laten peddelen op een transparante, kwaliteitsvolle, veilige, gezonde en laagdrempelige manier en met respect voor de natuur, door samen met haar clubs en haar partners een A tot Z- aanbod te creëren, van breedtesport tot topsport.” Hierin zijn veilig, gezond en laagdrempelig zaken in kader van het ethisch sporten.

Verantwoordelijke ethiek
Joanna François zal haar schouders onder het thema zetten & de organisatie in lijn houden met de ethische waarden.

VKKF bundelt krachten
VKKF richt een ethisch comité op dat waakt over het ethisch klimaat en dit positief stimuleert. De ethische commissie wordt gekoppeld aan de medische commissie waarbij volgende leden worden voorgesteld.

Beleidscel Gezond & Ethisch sporten:

  • Jan Verstuyft (Arts)
  • Camille Dewaele (Kinesitherapeute)
  • Joanna François (Personeelslid/API VKKF)

Tweedelijnsondersteuner:
Kinderpsycholoog