Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Kalender

Volg deze link en vink de optie "opleiding of kamp" of "brevetafname" aan om de opleidingskalender  te bereiken.

 

Onze visie

Inspraak vanuit het veld

Omdat wij onze werking perfect willen afstemmen op onze leden en natuurlijk op de kajak-en kanosport in het algemeen is deze lijst met sportspecifieke opleidingen en sportkampen niet limitatief. Hij kan worden bijgestuurd op vraag van de clubs of zelfs op vraag van individuele leden. Dien nu uw voorstel in bij het pedagogisch comité. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden binnen onze werking.

Contactpersoon: Steven Thys.

Samenwerken met specialisten

Het pedagogisch comité (PedCom)werkt steeds overkoepelend als coördinator voor alle opleidingen. De praktisch organisatie gebeurt vaak zelf maar ook in samenwerking met anderen partijen zoals clubs, externe partners, technische comités of werkgroepen. Op deze manier kunnen we steeds werken met gespecialiseerde lesgevers per item.

Voor opleidingen tot lesgever werken wij samen met De Vlaamse trainersschool (contactpersoon: Steven Thys).

Investeren in de toekomst

logo_jeugdinvest_klein_zonder_tekst

Alle sporttechnische opleidingen of brevetafnames die in aanmerking komen voor jeugdinvest (ons jeugdproject) bevatten het bekende jeugdinvest logo

Indien er jeugdbegeleiders van de jeugdinvest-clubs inschrijven voor deze activiteiten zullen lesgevers of begeleiders extra aandacht besteden aan hoe je deze activiteit best aanbiedt bij de jeugd.