Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Sinds 31 maart 2015 is in de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwde antidopingregelgeving van kracht, conform de Wereldantidopingcode 2015 (“de Code 2015”). Het decreet van 25 mei 2012 ter preventie en bestrijding van doping in de sport (“het antidopingdecreet”), gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 vertalen de internationale regels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar de Vlaamse context.

Concreet houdt dit in dat niet enkel voor de Olympische disciplines elitesporters kunnen worden aangeduid, maar voor alle disciplines.

Om als elitesporter te worden aangeduid, moet je voldoen aan enkele criteria. Zo heeft de VKKF overeengekomen met Nado Vlaanderen dat ze de deelnemers aan een Europees - en/of Wereldkampioenschap bij de senioren en de deelnemers aan de Olympische -, Paralympische -, Wereld - en/of de Europese Spelen doorgeeft aan deze instantie. Nado Vlaanderen bekijkt op haar beurt elke kandidatuur afzonderlijk en laat de personen in kwestie persoonlijk weten of zij zijn aangesteld als elitesporter. Zij zullen ook aangeven aan welke regels je je moet houden, niet iedereen moet bv 'whereabouts' invullen.

Meer concreet kan je hier onder meer concrete info vinden over:

Let op, al deze regels gelden ook voor de begeleiders!

Voor meer info kan je steeds terecht bij het Secretariaat.