Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Volgens het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap over de controleprocedure voor de dopingpraktijk moet een minderjarige sportbeoefenaar die in Wallonië of Brussel voor een dopingcontrole wordt opgeroepen vergezeld worden door één van zijn wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd) of een persoon die door deze wordt gemachtigd. (Hoofdstuk III – de dopingcontroles, Art. 7, §3, °5).

Indien men dus zijn minderjarige zoon of dochter niet vergezelt op een wedstrijd, dient men de schriftelijke toestemming te geven aan de clubverantwoordelijke om hem/haar te vergezellen bij de dopingcontrole.  Zoniet wordt de controle niet uitgevoerd en wordt de minderjarige automatisch als positief beschouwd en dusdanig bestraft.

Gelieve daarom dit strookje in te vullen en te bezorgen aan de verantwoordelijke van uw club.