Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Onze missie

De Vlaamse Kano & Kajak Federatie wil meer mensen laten peddelen op een transparante, kwaliteitsvolle, veilige, gezonde en laagdrempelige manier en met respect voor de natuur, door samen met haar clubs en haar partners een A tot Z- aanbod te creëren, van breedtesport tot topsport.

“Peddel samen en win”

Doelstellingen van VKKF

VKKF heeft tot doel, als unisportfederatie voor alle peddelsporten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest, meer mensen te laten peddelen op een transparante, kwaliteitsvolle, veilige, gezonde en laagdrempelige manier en met respect voor de natuur, door samen met haar clubs en haar partners een A tot Z- aanbod te creëren, van breedtesport tot topsport.

VKKF wil dit realiseren met een behoeftegerichte en innoverende aanpak en met een transparant, efficiënt en goed bestuur.

Activiteiten van VKKF

Daarnaast kan VKKF alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.